Marschera

Marschen för tillgänglighet har marscherat och marscherat. Den har nu marscherat sedan år 2003, varje år. Den har marscherat i synnerhet i Stockholm, men numera också på en rad andra orter runt om i landet.

Den marscherar för att demonstrera kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning – rörelsehindrade, synskadade och alla de som berörs av rådande otillgänglighet. Och den begär en lagstiftning som fastställer bristande tillgänglighet som diskriminering.

För egen del har jag alltid applåderat Marschen. Bosatt i det fjärran Skåne har jag av olika skäl varit förhindrad att personligen delta i marscherandet i Stockholm, men Marschen har självklart alltid haft mitt stöd. Som mångårig företrädare för funktionshinderrörelsen och utifrån egen nästan livslång rörelsehindererfarenhet har jag verkligen vetat varför Marschen marscherar!

Efter så många år kan man tycka att det är nog marscherat. Man borde vara framme. Några kamrater på denna blogg som varit med och marscherat markerar mycket riktigt hur milt uttryckt irriterade de är för att det måste marscheras och marscheras. De formulerar i skiftande ordalag sitt illamående över partiföreträdare som det ena året efter det andra ställer upp på marschmålet och framhåller hur angeläget det är att bristande otillgänglighet äntligen ska stämplas som diskrimineringsgrund.

Det ska bara utredas lite till, först!

Gång på gång har Marschen förvisso nått marschmålet för dagen – men aldrig Målet = diskrimineringslag mot otillgänglighet. Som sagt, nog kan man tycka att det är nog marscherat. Just därför är det desto viktigare att slå fast att Marschen ingalunda marscherat förgäves! Ty Hans Filipssons och Emma Johanssons och deras medarbetares envisa vägledning har nått långt. Det må vara att Marschen och deras stödorganisationer inte lyckats driva beslutsfattarna till vägs ände och den eftersträvade fullständiga framgången – men utan deras ihärdighet skulle vi varit betydligt längre från Målet.

För visst har jämlikheten ett pris. Att ett klubbslag i Sveriges riksdag förkunnar att bristande tillgänglighet är diskriminering innebär på intet vis att vårt samhälle över en eftermiddag blir tillgängligt – eller att all otillgänglighet blir diskriminering i lagens mening. När det gäller den befintliga äldre bebyggelsen kommer med all sannolikhet ombyggnadskostnader och pengar spela stor roll för vad som definieras som diskriminering och vad som till följd av omständigheterna ses som ”skäliga” hinder.

Så jag misstänker starkt att Marschen ännu en tid gör bäst i att behålla marschkängorna på, hjulen rullande och kryckorna startklara!

2 reaktion på “Marschera

  1. Carina Svensson

    Eftersom våra beslutsfattare fortfarande, efter alla år, inte nått målet kan jag bara konstatera att de alla måste de lida av en mycket allvarlig funktionsnedsättning – gravt nedsatt lokalsinne! Vad sägs om att vi skramlar ihop till en GPS till dem?! Programmerade med lösningarna på tillgänglighetsproblemen!

    Svara
  2. Kjell Winberg

    Jag och min son har marscherat varje år sedan 2004. Det anses finnas 1,8 miljoner funktionsnedsatta i Sverige. Tillsammans med anhöriga, vänner med flera skulle det bli många. Varför deltar så få även om platserna ökat från enbart Stockholm till ytterliga 30 platser i vårt avlånga land? Det är bra att det ökat, men vi borde vara många fler. Hur många politiker har hört av sig efter Marschen för tillgänglighet? Är dom inte intresserade bör vi avstå att rösta! Inget parti visar något större intresse för dessa nära 2 miljoner medborgare. Röstar man blankt så kommer dessa röster att räknas och får politikerna att tänka till. Vi kommer att marschera nästa år om det blir fler marscher.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *