Plan- och bygglagen – och sanktionerna!

Visst finns det sanktioner i vår nuvarande Plan- och bygglag – sanktioner där vissa av dem, enligt förarbetena till lagen, just är formulerade för att man ska kunna garantera tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar! I propositionstexten från 1994 (Ändring i plan- och bygglagen, mm , pro 1993/94:178) står gällande möjligheten att sätta användningsförbud på delar av eller en hel byggnad – vilket är den strängaste sanktionen av alla: ”Förevarande bestämmelse är utformad främst med avseende på mindre omfattande men betydelsefulla brister, som t.ex. att det framkommer att arbeten utförts så att reglerna om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte uppfylls fullt ut.” Denna formulering har Boverket citerat i utbildningsmaterial redan 1995.

Samma sanktioner kommer också att finnas i den nya Plan- och bygglagen som träder ikraft den 2 maj i år 2011! Det gäller att kräva att dessa används – när behov uppstår!

I Göteborg installerades 25 hissar i ett bostadsområde som byggdes om – hissar som byggnadsnämnden från början ansåg inte behövdes. Jag såg till att det överklagades ända upp till Regeringsrätten. Boverket är remissinstans till Regeringsrätten och fick detta ärende för yttrande. Boverket tillstyrkte överklagandet och ansåg att för att få långsiktigt godtagbara egenskaper inom detta bostadsområde skulle åtminstone hälften av bostäderna vara tillgängliga för personer med rörelsenedsättningar. Fastighetsägarna backade då – och 25 hissar installerades.

Under årens lopp har jag också t ex drivit igenom ombyggnad av utemiljön kring 10 entréer som enligt lagstiftningen var felbyggda, byte av 44 pardörrar som blev feldelade, flyttning av felplacerade vägghängda toalettstolar.

Självklart är det bäst om det som ska byggas från början projekteras och byggs så att man slipper att använda dessa sanktioner. Det blir alltid sämre lösningar när man ska ändra i ett senare skede.

Man måste vara envis och inte ge upp – det kan ta ganska lång tid innan sådana ärenden är avklarade. Ska man driva sådana ärenden måste man också ha lagstiftningen klar för sig. Det borde handikapprörelsen kunna ha – kanske i en central organisation – för att kunna ge stöd ute i landet så att anmälningar blir rätt. Men om vi inte anmäler felaktigt byggande och får igenom rättelser i form av ombyggnader så kommer man aldrig att följa lagen – hur bra den än blir! Då lär sig byggherrarna att man kan strunta i de regler som gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar.

I Lund har tillgänglighetsrådgivare i kommunen under senare år – för att få till stånd åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder där fastighetsägaren eller hyresgästen skyllt på att det skulle bli för dyrt – i enlighet med intentionerna i HIN 1 (föreskrifterna och råden till lagen om Enkelt avhjälpta hinder) krävt in en kostnadsberäkning för åtgärden samt senaste årsbokslut för den rörelse som ska bekosta åtgärden. I de allra flesta fall har årsboksluten inte kommit in. Man har istället frivilligt åtgärdat det man skulle!

Med nya Plan- och bygglagen kommer byggnadsnämnderna att ha skyldighet att redan vid bygglovet granska hur de kommande miljöerna uppfyller tillgänglighets- och användbarhetskraven för personer med funktionsnedsättningar. Detta är en förbättring! Det som oroar mig är huruvida man i kommunerna tillsätter de nya resurser som behövs för att tjänstemännen ska få tid och få kunskap att göra denna granskning. Denna uppgift har man inte haft sedan 1995 på stadsbyggnadskontoren eftersom detta ansvar har legat på byggherrarna sedan dess.

Detta inlägg postades i Okategoriserade den av .

Om Författaren

Om författaren: Mai har i mer än 40 år arbetat som konsult med planering av den fysiska miljön för att den skall fungera för alla människor. Idag arbetar hon bl.a. som sakkunnig i tillgänglighetsfrågor enligt Plan- och bygglagen. Mai är utbildad arkitekt.

6 reaktion på “Plan- och bygglagen – och sanktionerna!

 1. Monica Svensson

  I går var Mai i Norrköping och delade med sig av sin stora kunskap och erfarenhet. Det var den bästa föreläsning jag varit på! Utbildningen arrangerades av stadsbyggnadskontoret för politiker och tjänstemän samt för kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Om två veckor fortsätter utbildningen med en prova-på-dag. Då får politiker och tjänstemän ta sig fram med rullstol samt att gå med ögonbindel och käppa sig fram. Mer av det här ute i kommunerna.

  Tänk om vi hade minst en Mai i varje kommun i landet! På kompendiet står det som varje kommun ska ta till sig och använda sig av;

  ”Det är klart vi kan bygga tillgängligt och användbart!”

  ”Men var finns då begränsningarna?”
  ” Jo, i våra huvuden!”

  ”Angreppssättet måste vara ”Hur gör man?”.

  Än en gång, tack Mai för att du delade med dig!

  Svara
 2. kjell Winberg

  Det är riktigt som Mai Almén skriver. Men kunskapen finns i flesta fall inte hos de lokala organisationerna för funktionsnedsatta personer. Tyvärr följer automatiskt inte den kunskapen med då funktionsnedsättning uppstår.
  Utöver funktionsnedsättningens merarbete och krafttagande är de flesta medlemmarna i lokalavdelningarna äldre, mellan 70-100 år. De orkar inte driva dessa frågor.
  Högre krav måste ställas på politiker och offentliga sektorns tjänstemän samt byggherrar och arkitekter.

  Svara
 3. Gun Bengtsson

  Mai, tack för angelägen artikel! Förutom för de otaliga handikapporganisationerna borde detta vara en fråga för PRO m.fl. Många äldre förnekar sin ålder och inser inte att de förr eller senare kommer att behöva rollator eller rullstol (såvida man inte skonas med god, bråd död).
  Våra samlade resurser bör läggas på hissar och inte på flera flyttlass. Allt syns inte utanpå: svår artros eller hjärtproblem kan snabbt böra dej till fånge på tredje våning. Finns inte hiss måste du flytta, hur trevliga grannarna än är…
  Mai! Ditt ämne kräver förvisso tid och kunskap – tack för att Du delar med dej!

  Svara
 4. sven aivert

  Det är ett stort problem med att kommunerna allt för ofta gå ifrån bestämmelserna och lämnar allt för många dispenser från gällande regler
  Sedan har vi inte så många som tycker att dessa frågor är viktiga och att dom behöver drivas gentemot kommunerna
  Det är allt för få som är intresserad av det handikappolitiska arbetet tyvärr
  Har under flera år försökt få i gång en levade debatt i dessa frågor men man möter bara tystnad

  Svara
 5. Hans von Axelson

  Mai,

  Din kamp är beundransvärd. Tänk om fler lärde sig och använde möjligheterna. Och det är ju i funktionshindersleden det borde dyka upp. Det juridiska är dock nästan släppt. I den mån det finns kvar handlar det om den viktiga hjälpen och ”empowerment” för att få de individuella stöd som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna bli delaktiga eller för att risken att bli diskriminerad ska uppstå.

  Det skulle behövas en samling här.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *