Mindre olagliga lagöverträdelser

Jag har i mina år som rullstolsburen gång på gång läxats upp av myndigheter och kommuner som säger att jag inte är lika mycket värd som andra. Mina lagstadgade rättigheter fråntas mig och jag ska vara tacksam för att vara en andra klassens medborgare. I Sverige matas vi dagligen med lögnen om  att vi är bäst i världen på i stort sett allt. Vi har bara på de två senaste veckorna sett det ena absurda rättsövergreppet som är värre än det andra.

Det är inte bara olika tolkningar av lagen. Det står väldigt tydligt – svart på vitt som det populärt brukar heta. Jag tar det från början:

I Göteborg var det fram till 2006 förbjudet att sitta i en rullstol på buss och spårvagn. Detta uppmärksammade jag offentligt och fick då en stämning på halsen från Västtrafik. Idag är problemen långt ifrån avhjälpta: rullstolar kommer inte på fordonen (då ramper antingen saknas eller är ur funktion). Om man kommer ombord får man under inga omständigheter färdas 2 rullstolar på ett och samma fordon. Det spelar ingen roll hur ifall det finns tillräckligt med utrymme eller ifall rullstol tillsammans med passagerare väger knappt något alls. Trots att man sedan 1979 enligt lag skall jobba för att avhjälpa otillgängligheten och att HandikappOmbudsmannen sa till Västtrafik på skarpen 2001 har många generationer fordon köpts in utan tanke på tillgänglighet.

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik säger:

[…] 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.

När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas. De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. […]

Om jag nu skulle ta den kollektivtrafik som jag inte får åka för att gå på bio i Göteborg så hänvisas jag till SF Bios monsterbygge ”Bergakungens Salar”. Biografkomplexet har tagit över (i stort sett) all filmvisning i Göteborg då kvarvarande biografer lades ner (alternativt konkurrerades ut) då SF satte igång. Där är jag välkommen i 2 av 14 salonger, så jag är tvungen att se det som SF tycker att jag ska se. I övriga salonger kan jag komma in, men tvingas isåfall skapa mig en egen plats framför första raden. En åtgärd skulle vara lätt och billig för SF att göra, men SF vägrar.
Plan och ByggLagen skrivs det om tekniska egenskapskrav på byggnader mm (BVL) (1994:847) bl.a.:

[…] 2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om
[…]
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Andra läsvärda meningar ur Sveriges lag är: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. […] Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person. (ur Regeringsormen 1 kap. Statsskickets grunder)

Listan på exempel kan göras hur lång du vill. I mitt närområde identifierade och anmälde jag 150 enkelt avhjälpta hinder – jag fick 150 avslag. Göteborgs kommun har som ni säkert redan gissat inte ens identifierat och än mindre satt igång att åtgärda det som hela Sverige år 2000 uppmanades att ta itu med tills i år.

Vad drar jag för slutsats? Går det att dra nån annan slutsats än att politiker tycker det är helt i sin ordning att göra skillnad på folk och folk. Sverige har ett uselt rättsskydd för människor med funktionsnedsättning. Det är en illaluktande svensk tradition som inget svenskt parti tycker är tillräckligt allvarligt att ta itu med bland sina valfrågor i det stundande valet. Skulle vi inte alla vara lika inför lagen?

Vissa lagar tycks vara till för att brytas.

11 reaktion på “Mindre olagliga lagöverträdelser

 1. Per

  I Stockholm och Norrköping får det stå så många rullstolar på spårvagnarna som det får plats. Västtrafik har begränsatt det till en rullstol på varje rullstolsplats. Jag hoppas att de ska införa samma regler som Stockholm och Norrköping.

  Svara
 2. Gun

  Vilken charmant idé med denna bloggkampanj! Försöker sprida adressen till vänner och bekanta och till några tidningar.
  Ser med förväntan fram emot kommande dagar!

  Svara
 3. Ulrika Hall

  Funderar på varför de ej skrev in i lagen vad som ska hända när någon bryter mot den…

  Svara
 4. Sören

  Mycket bra text. Din envishet är ett föredöme. Synd att de som behöver läsa den här sortens texter så lätt hamnar i försvarsställning eller rent av slutar läsa, av känslomässig bekvämlighet eller liknande. Hmm… Tror jag måste reaktivera mitt facebook-konto och göra lite reklam.

  Svara
 5. Birgitta Engström

  Om inte lagen ändrats vilket jag inte tror så är det så att rullstol ska fästas i golvet i avsedda fästanordningar och i vägg för att inte tippa. Kan vara svårt att göra det själv om man är rullstolsburen, men det brukar ju alltid finnas hjälpsamma medresenärer. Det är de bestämmelserna bussbolagen stödjer sig på för att slippa skadestånd, för många förare är inte utbildade så de vet hur de ska fästa en rullstol. Här i Sthlm har vi fått nya ytor där du kan ställa upp din rulle och enkelt fästa dem om nu rampen fungerar så du kan komma på. För många förare är tidtabellen viktigare än ta ett par minuter och hjälpa någon som är i behov. Använder själv Rollator, orkar jag inte att lyfta in de för att det är en höggolvad buss Alltså 2-3 trappsteg, så ska du inte tro man får hjälp av föraren, utan det är om det finns en vänlig passagerare som uppmärksammar ens dilemma så man kan få hjälp. Tyvärr ska vi sitta hemma, och är vi enligt de som bestämmer om färdtjänst ja då får man hålla sig hemma. Jag har löst det med att jag köpt mig en bil. tröttnat på att stå på tå för att få hjälp

  Svara
 6. Erik Ljungberg Inläggsförfattare

  Fallet har ju gått genom DiskrimineringsOmbudsmannen till Stadsbyggnadskontoret (2007). Avslag. Överklagat till Länsstyrelsen. Avslag. Nu är det i Länsrätten – men Länsrättens kvarnar är sannerligen inte snabba!

  Svara
 7. Pingback: Tweets that mention Skulle vi inte alla vara lika inför lagen? - Mindre olagliga lagöverträdelser - -- Topsy.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *