Varför gör vi ingenting åt orättvisorna?

I två månader har nu den trogne besökaren på fulldelaktighet.nu läst om missförhållanden som drabbar ett Sverige som säger sig ta hand om alla sina invånare. Det är missförhållanden som varit kända i lång tid samt avslöjanden som kommit upp. Faktan är väldigt entydig: Folk med funktionshinder behandlas illa i samhället. Det gäller på arbetsmarknaden, i det sociala livet, inom utbildning och det får väldigt tydliga följder inom ekonomi, hälsa, bostadssituation etc. Vi som känt till denna sanning länge blir inte så överraskade då Socialstyrelsen i veckan rapporterar exakt detta i sin rapport ”Alltjämt ojämlikt” där 57.500 personer vittnar om att Sverige dagligen diskriminerar människor med funktionsnedsättningar.

Frågan som jag ofta får höra är ”Varför är det inte fler som kämpar emot dessa tydliga övergrepp och orättvisor?”. Jag ska försöka ge min förklaring till varför det kan verka så.

De två amerikanska psykologerna Tom R. Tyler och Heather J. Smith har skrivit om Social Rättvisa och Sociala Rörelser. I den artikeln fann jag att människor som upplever sig vara orättvist behandlade ofta gärna jämför sig med andra, lika illa behandlade individer – istället för att jämföra sig med gemene man. Vi tar över samhällets syn och förväntningar och gör dem till vår egen syn på oss själva. Vi ärver m.a.o. den projicerade offerbilden som hjälplösa och inkompetenta och gör den till vår egen. Vi förloras i vår egen maktlöshet.

Samhället spär ytterligare på detta genom avsaknaden av förebilder. Bristen på förebilder bidrar till att man inte på samma sätt kan få exempel på mångfalden av livsmöjligheter för människor (med funktionsnedsättning). Om vi inte själva förväntar oss mer av samhället så kommer vi knappast heller att lyckas uppbåda kraften att ens se att vi blir diskriminerade och ännu mindre göra något åt situationen.

Folk som ständigt hör att de måste förändras och förbättras för att passa in i samhällets idealiserade bild av det ”normala” kommer mer och mer känna att de inte duger. Att de är otillräckliga. Hur ska man då kunna protestera mot alla orättvisor?

Det är viktigt att poängtera att detta är inget vi som människor väljer att göra – det är så forskningen visar att människan helt enkelt fungerar!

Varför är det nu så viktigt att Socialstyrelsens rapport kommer ut? Många utredningar har pekat på samma sak tidigare, men de kan vara lättare att vifta bort då det just ofta är organisationer som kan anses tala i egen sak. Jag hoppas och vill tro att detta är den berömda droppen som får regeringens bägare att rinna över. Ja, min gissning är att regeringen inte kan bortse från sin egen utredning och helt enkelt måste ta itu med missförhållandena. Från grunden. Byggnation, lagar, förhållningssätt och attityder. Jag vill tro att det är detta som partierna kommer att ta upp i Almedalen nästa vecka och i arbetet med att förbättra Sverige.

En reaktion på “Varför gör vi ingenting åt orättvisorna?

 1. Stefan Wallerek

  Tillgänglighet handlar om SÅ mycket mera än bara de ”enkelt avhjälpta hindrena”.
  Tillgänglighet är i ett vidare perspektiv; källa Boverket:

  1. Fysisk tillgänglighet:
  – att kunna ta sig fram från start till mål utan fysiska hinder eller oklara anvisningar, samt att komma in och kunna vistas i byggnader.

  2. Social tillgänglighet:
  – att kunna umgås, att ha och nå ett arbete, delta i olika sociala aktiviteter som kultur och fritids-aktiviteter, på sina egna villkor( från de elva folkhälsomålen).

  3. Psykologisk tillgänglighet:
  – att förstå, uppfatta och våga ta del i samhället.

  4. Organisatorisk tillgänglighet:
  – att ha tillgång till information och service för att möjliggöra delaktighet.

  5. Ekonomisk tillgänglighet:
  – att ha råd att vara delaktig i samhället.

  DESSUTOM:
  P.S. Varför pratar INGEN och varför har INGEN någon strategi/plan för ”svårt avhjälpta hinder”; med andra ord de som i ”INKÖP” är för dyra, eller ”tar för LÅNG TID att åtgärda”?
  Detta är om något, ren och skär diskriminering! D.S.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *