Gemensam jurist- och utredningstjänst GJUTeriet

I mitt förra inlägg här på fulldelaktighet.nu pläderade jag för ett gemensamt rättsskydd. Jag tror att vårt rättsskydd blir alltför svagt och skiftande om varje förening och brukarorganisation ska ha sin egen jurist. Sitter de alla under ett och samma tak så kan de stödja varandra och lära sig av varandra. Då kan deras argumentationsteknik förstärkas.

Självfallet kommer ett sådant här förslag att stöta på motstånd hos enskilda tjänstemän som har pinkat in sitt revir, men det är något som man måste kunna ta oavsett i vilken styrelse man sitter.

En sådan här gemensam juristbyrå skulle också kunna bistå våra organisationer med olika utredningsuppdrag, därav namnet i rubriken. Som jag skrev i mitt första inlägg på den här bloggen så är det betydligt viktigare att arbeta proaktivt än reaktivt. Det räcker alltså inte enbart med att klaga och skandera slagord. Man måste också kunna lägga fram konkreta, detaljerade och genomtänkta förslag på hur man vill ha det. Då ökar chansen för att man får det som man vill.

Ta t.ex. behovsbedömningsinstrumentet som ska tas fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Våra representanter hoppade av detta arbete i januari. I maj återupptogs arbetet. Men vad gjordes under mellantiden? Jag tycker att den tiden kunde ha använts till att ta fram ett eget instrument.

Vi hade givetvis inte behövt använda samma fascistiska språkbruk som Försäkringskassan. Men däremot vet vi alla att man i allmänhet kan behöva någon form av stöd för att dokumentera och lägga fram sina egna assistansbehov. Är man t.ex. nyskadad så är det mycket lätt att man underskattar sina behov. Man vet helt enkelt inte alltid hur assistansen kan underlätta vardagen.

Vad som behövs är alltså en behovsdokumentation istället för en behovsbedömning. Den metod som vi själva skulle ha kunnat utveckla skulle givetvis ha tagit sin avstamp i lagens regler om att man ska ha möjlighet att leva som andra. Instrumentet skulle därmed ha blivit mer i linje lagstiftarens intentioner än Försäkringskassans tidigare förslag-

Vårt eget Instruments utgångspunkt skulle inte vara diagnos eller medicinsk status. Istället skulle instrumentet grundas på levnadsstil, intressen och livsmål. Utifrån detta kunde sedan behoven definieras. Hade vi kunnat lägga fram ett sådant gemensamt förslag så tror jag att det hade haft betydelse för det fortsatta arbetet. Då hade vi dessutom kunnat visa upp en enad front vilket aldrig kan underskattas.

Poängen med det här sättet att arbeta är att man ligger ett steg före. Men det kräver naturligtvis utredningsresurser. Så det är kanske dags att slå ihop lite av våra kansliresurser för att starta vår Gemensamma Jurist- och UtredningsTjänst. När alla andra organisationer har sina egna tankesmedjor så kan väl vi ha vårt eget GJUTeri. Jag tycker att det är som gjutet. Vad tycker du?

Detta inlägg postades i Okategoriserade, Personlig Assistans, Tillgänglighet den av .

Om Författaren

Om författaren: Bengt Elmén är socionom, författare och mentor. Direkt efter sin socionomexamen var han med om att sjösätta det s.k. STIL-projektet som banade väg för assistansreformen 1994. Han är alltså en av förgrundsgestalterna i Independent Living-rörelsen i Sverige. Efter att ha jobbat som STILs verksamhetsledare i fem år startade han sitt eget utbildningsföretag. Alltsedan dess har han bland annat arbetat med utbildning av arbetsledare och deras personliga assistenter. Han har bland annat skrivit boken Assistans med glans. På senare tid har han dessutom börjat arbeta som filmare på www.cp-assistenten.se.

3 reaktion på “Gemensam jurist- och utredningstjänst GJUTeriet

 1. Erland Zadig

  Hej Bengt – du är inne på en viktig fråga. Hur kan vi hjälpas åt så att människor med funktionsnedsättning bäst tillgodogör sig samhällets stöd inom olika områden. Min reflektion på facebook när assistansupproret startade var att man borde göra en ”lathund” för människor med funktionsnedsättning inför mötet med försäkringskassan – inte en ”lathund” för kassans handläggare. Samma behov finns i mötet med vården – läkaren – hemtjänsten – mfl mfl. Flera handikappförbund gör egna ”kom ihåg” listor för medlemmarna när man ska söka ”handikappersättning” och när man ska deklarera. HSO riks hade för några år sedan en jurist tjänst för att samla aktuella ”handikapp” ärenden från olika domstolar för att underlätta att överklaga. Handikappombudsmannens uppgift var också till en del att tillvarata enskilda människors rätts säkerhet – men frågan är hur detta fungarar nu när man slagit ihop alla ”ombudsmän” och mest bevakar diskrimineringsfrågor.
  Jag tror att det finns ett stort behov att dels stödja människor med funktionsnedsättning att tillvarata sina ”rättigheter” svårt att överblicka hela samhällsområdet -men också att hjälpa när man ska ”besvära” sig över ett beslut.

  Svara
 2. Kjell Stjernholm

  Bra Bengt, jag tror det är jätteviktigt det du säger. Att ligga före. Redan den som definierar vad vi ska förändra, oavsett hur, äger långt mer inflytande över resultatet, oavsett vilket, än den som berörs av besluten någonsin kommer i närheten av.

  Svara
 3. Gun B

  Utmärkt förslag. Börja snarast.! SOM-institutets undersökning om Försäkringskassan borde vara ett gott motiv bland många andra.

  Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *