Moment 22

Är ni välbekanta med intygskaoset när man söker assistans, färdtjänst, handikappsersättning mm hos Försäkringskassan och eller Kommun? 

Vad vill de egentligen ha intyg på? Ofta vet varken den sökande eller läkaren vad för typ av intyg som efterfrågas. Ställs frågan blir ofta svaret; hur stort är hjälpbehov pga. den funktionsnedsättningen man har. Är detta läkarnas kompetensområde, borde inte läkarna ägna sig åt sjukvård? Inte nog med detta, i vissa fall kan det dröja upp till månader att få ett läkarintyg. Detta medför att en individ riskerar att få avslag av berörd myndighet i brist på underlag. Den funktionsnedsatte har bevisbördan för att styrka sin rätt till assistans men blir inte trodd när man beskriver sin problematik och sitt hjälpbehov. Ofta blir den sökande utsatt för att dels inte få läkarintyg, dels att intygen inte är bra nog. Vems fel är det? Är det rättsäkert att än en gång lägga bevisbördan på den funktionsnedsatte fastän det är myndigheterna som efterfrågar intygen? 

Kostnaden blir ibland ett problem, privatläkare har rätt till ersättning för att bistå med intyg, oftast betalar inte berörda myndigheter för detta. 

De flesta kommuner tar i nuläget betalt för ADL-bedömningar samtidigt som beslutsfattarna begär att det ska bifogas i ansökan, men betalar, det gör man inte. Vill man åberopa en ADL-bedömning men inte har råd att betala den själv då får man inte med underlaget i ansökan och missar eventuellt viktigt bevisning som kunde vara avgörande för ansökan. 

Hur mycket hjälp får man, var ligger lösningen och vem är ansvarig? Förresten, torde inte den sökande vara bästa på att själv bedöma sina behov? Vill någon ha mer hjälp än man behöver, själklart vill alla individer klara sig själv!

3 reaktion på “Moment 22

 1. Sven Aivert

  Det skulle inte behövas några intyg bara man hade folk med den rätta kompetensen på rätt plats i dessa ärenden
  Det ska vara folk som själva har ett funktionshinder som ska sitta på dessa platser
  Jag kan ta ett exempel

  Kommunerna saknar den rätta kompetensen i bostadsanpassningsärenden
  Det visar klart efter vad jag själv har uppleft och även läst den senaste tiden
  Det handlar om den självklara rätten till fungerande toalettstolar
  Vissa behöver toaletstol som spolar en i baken efter uträttat behov
  Andra behöver förhöjda toalettstolar
  I båda dom fallen blir man från kommunhåll starkt ifrågasatt om detta verkligen är nödvändigt
  Detta visar helt klart på att kommmunernas handläggare saknar både kompetens och empatisk förmåga i dessa grundläggande behoven
  Att ifrågasätta behovet av anpassad toalettstol visar på att man har ingen som helst förståelse för vad det innebär att leva med ett funktionshinder

  Svara
  1. Anna

   Du skriver att det skall vara folk som själva har ett funktionshinder som sitter på dessa platser….jag utgår då att du menar att man har bättre förståelse och komitens i saken. Men då måste jag säga att det spelar tyvärr många gånger inte någon roll.
   Själv är jag LSS handläggare och rullstolsburen, och mitt yrke har inte något med mitt handikapp att göra. Jag måste ändock följa lagen.
   Det tråkiga istället i mitt fall är tvärt om. Jag förväntas ge med mig och ge bifall på ansökningar bara för att jag själv är handikapad. har fått sagt till mig ”förädare, om det var någon som skulle ge mig denna insats så borde det ju vara du, du är ju också handikappad” Men det spelar ju dock ingen roll. Jag, utifrån min yrkesroll måste följa lagen…likaså kollegor som inte har ett handikapp.
   Det är inte alltid fel på oss tjänstemän, utan det är ibland lagen det är fel på…

   Jag anser inte heller kompitens och empati finns hos människor per automatik bara för att de har ett handikapp….träffat många okompitenta personer och oematiska som är handikappade och inte borde jobba med det som de gör….

   Svara
   1. Sven Aivert

    Att följa lagen är en sak som alla ska göra men i handläggningen av funktionshinderkaraktär finns det alldeles för mycket personligt tyckanden från handläggarnas sida tyvärr och där tror jag ändå att det är lättare för en person med egenerfarenhet av funktionshinder att göra rätt bedömmningg

    Dom fel som finns i lagen är en helt annan sak och dom felen får man skapa opinion enot och förändra på det sättet

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *