Matnyttigt inför valet

I dagarna har två rapporter presenterats som kan ge vägledning för väljare som har ett intresse i politiskt arbete för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dels är det Handikappförbunden och Alla Väljare som samlat in enkätsvar från 182 toppkandidater till riksdagen (av 452 tillfrågade). Dels är det Förbundet Rörelsehindrade som presenterar partiernas svar på sina frågor.

Bägge ger anledning till reflektion. Vi börjar med Förbundet Rörelsehindrades enkät till partierna. Läs sammanställningen här. Finns det nåt nytt under solen?

Om otillgänglighet in i diskrimineringslagstiftningen är en viktig fråga för dig, så kan en noggrann läsning av svaren under punkt 1. Tillgänglighet rekommenderas. På den rödgröna sidan säger samtliga partier att man vill lagstifta. Inom alliansen flaggar moderaterna att de inte kan ta ställning innan de ekonomiska konsekvenserna utretts.

Under punkt 2. Arbete hittar jag en blandning av rara ärter.

Hur tänker Centerpartiet när de skriver så här?: ” Att meningsfulla arbeten skapas för dem som vill jobba trots begränsad arbetsförmåga är mycket värdefullt, vare sig i form av daglig verksamhet via LSS eller genom arbetsförmedlingens stöd”.

Det är viktigt att daglig verksamhet håller hög kvalitet, men inte som en form av arbetsmarknad. Ökade inskrivningar i särskolan, oförmågan att hjälpa dessa till arbetsmarknaden leder till ökat tryck på daglig verksamhet. Alla som kan/själva vill ska ges rätten till hjälp att försöka nå arbetsmarknaden hade varit ett mer progressivt svar i mina öron. Och så undrar man ju varför utgångspunkten är att den funktionshindrade har en begränsad arbetsförmåga? Sist jag tittade efter fanns de i alla sorter, men hade oavsett arbetsförmåga förhöjd arbetslöshet.

Folkpartiet ska ha en eloge för att man kommer med konkreta nytänkande förslag. Att utveckla lönebidraget till att gälla de som vill och kan starta eget är en jättebra idé.

Jag tror en del kan tycka att det skulle kunna vara snedvridande för konkurrensen. Men arbetsnedsättningen i ett litet egenföretag är ju lätt avläst via hur bra det går. Är företaget lyckosamt kan och ska givetvis lönebidraget sänkas eller tas bort om det blir möjligt. Och egenföretagaren med funktionsnedsättning har fortfarande ev diskriminerande attityder att ta sig förbi när den ska sälja sina produkter eller tjänster.

Även Vänsterpartiet är konkreta och radar upp förslag. Det märks när man uttrycker sig att det inte är någon tillfällighet att Ohly var den enda som avsatte tid till personer med funktionsnedsättning i sitt tal i Almedalen. Men varför ska unga med funktionsnedsättning ha ett år på högskola bekostat av arbetsförmedlingen? Vad är den ideologiska utgångspunkten för det? Att studenter med funktionsnedsättning behöver längre tid på sig?

Miljöpartiet är de enda som pratar diskriminering. Man vill se till att det blir både ekonomiskt möjligt och genomförbart i praktiken för den enskilde att pröva diskrimineringsfall i domstol.

Punkt 3. Ekonomi riktas av Förbundet Rörelsehindrade att särskilt gälla situationen för de som tvingas leva på aktivitets eller sjukersättning.

Centern är ensamma med ett konkret plånboksförslag. De föreslår samhällslön som ska ge personer med funktionsnedsättning som inte kan nå arbetsmarknaden 3 – 4000 mer i månaden. Men vad menas med den här generaliseringen om personer som pga funktionsnedsättning tvingas leva på sjukersättning: ”och för dem riskerar allt prat om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsförmåga och återgång till arbete att framstå som närmast kränkande.”

Jag tror det finns minst lika många som tycker kränkningen ligger i att de förnekas ett prat om detta där de själva är delaktiga.

Under punkt 4. om Personlig assistans är det svårt att utläsa någon skillnad. Alla säger sig vilja hålla kvar vid assistansreformens ursprungliga intentioner, och att de domar som ligger till grund för en snävare tolkning kräver förtydliganden. Frågan är väl hur viktig frågan blir om det inte finns någon motsättning mellan några av partierna?

KD har valt att inte svara på enkäten. Det är förvånande.

Så över till Handikappförbunden och Alla Väljares enkät. Läs den här. 452 toppnamn på partiernas riksdagslistor fick den. 182 har skickat in svar.

Först – anhopningen av enkäter till toppkandidater är enorm. De 182 som svarat har skickat en tydligare signal än de som inte svarat. Här kan ni hitta engagerade kandidater från era valdistrikt.

De börjar också med otillgänglighet som diskriminering. Tänker kandidaterna driva den frågan aktivt? Det finns en tydlig topp och botten i den skalan:

Topp: FP 100%, FI 94%, MP 91%,
Botten: PP 13%, SD 50%, M 57%

Fråga 2 om skärpta regler för tillgänglig information ger ingen större vägledning inför valet. Man är för överens. Alla vill skärpa utom Piratpartiet.

Fråga 3 visar på större skillnader. Här gäller det om man aktivt ska arbeta för att unga med funktionsnedsättning utan arbete får en garanterad försörjning i nivå med Konsumentverkets beräknade kostnader, ca 12.000/månad.

Inget parti visar full mobilisering, men ni kan ju själva se var det finns flest toppkandidater med intresse.

Topp: FI 69%, C 67%, V 64%, MP 61%, FP/KD 56%.
Botten: PP/SD 0%, M 19%, S 37%.

Även frågan om personligt engagemang för att återföra assistansen till dess intentioner visar skillnader:

Topp: V 96%, FI/FP 94%
Botten: PP/SD 50%, C 60%

Handikappförbundens/Alla väljares enkät har också vägvisande listor på hur engagerade olika kandidater är. I länken ovan (även här igen) finns i slutet av dokumentet 50 kandidater som anger att dessa frågor är inom deras tre högst prioriterade områden.
Dessa fördelar sig i antal på respektive parti:

M 6
KD 6
C 2
FP 8
MP 4
S 7
V 11
FI 6
PP/SD 0

Man publicerar också en bilaga over varje svarandes poäng. Dessa baseras på svaren i sakfrågorna (12p) och aktivitet/ambition (15p). Maxpoängen 27 uppnåddes bara av fyra riksdagskandidater. Dessa är:

Per Lodenius, Centern i Stockholms län
Maria Lundqvist-Brömster, FP i Västerbottens län
MonaLisa Norrman, Vänstern i Jämtlands län
Lennart Sjögren, KD i Gävleborgs län.

Du kan se vad varje svarande kandidat fick på två sätt: topplista eller alfabetiskt

De bjuder även på kandidaternas kommentarer – här.

Slutreflektion

Blev ni klokare?

Det finns faktiskt en väg kvar. Kontakta den kandidat du funderar på före söndag och ställ din fråga. Det tjänar två syften. Dels får du veta var han eller hon står. Det får din kandidat veta att det finns en förväntan inbakad i deras kryss. Och det kan vara riktigt bra att ha med sig…

Detta inlägg postades i Okategoriserade den av .

Om Författaren

Kjell Stjernholm är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan med ansvar för folkbildning för personer med funktionsnedsättning. Kjell startade och utvecklade Moomsteatern 1987-2012. Idag är det en professionell integrerad teater baserad på skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar.

2 reaktion på “Matnyttigt inför valet

  1. emma johansson

    Hej, tack för ett informativt inlägg. Jag har en teori om att många funkisar är V eller FP (utan att generalisera) och ditt inlägg bekräftar lite varför min teori kanske är som den är. Emma

    Svara
  2. Kjell Winberg

    Bra sammanfattning. Eftersom det är två block har vi taktikröstat. Det är svårt att nå alla politker som står på varje partis valsedel. Vi har inte den tiden på grund av funktionsnedsättning, som tar tid.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *